آرشیو کامل و بزرگ فروشگاه
به این وبسایت رای بدهید

    سبد خرید خالی است.

    لطفا شناسه سفارش را وارد کنید:

  • logo-samandehi

آرشیو ها

آموزش اتوکد دو بعدی و سه بعدی

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/25/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/”;var hupso_title_t=”آموزش اتوکد دو بعدی و سه بعدی”;

Share Button

آموزش اتوکد 2015

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/25/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-2015/”;var hupso_title_t=”آموزش اتوکد 2015″;

Share Button

آموزش پیشرفته اتوکد

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/25/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/”;var hupso_title_t=”آموزش پیشرفته اتوکد”;

Share Button

کار با محدودیت های هندسی در اتوکد

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/25/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/”;var hupso_title_t=”کار با محدودیت های هندسی در اتوکد”;

Share Button

شیت بندی در اتوکد

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/25/%d8%b4%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/”;var hupso_title_t=”شیت بندی در اتوکد”;

Share Button

نقشه کشی از کاغذ در اتوکد

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/25/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/”;var hupso_title_t=”نقشه کشی از کاغذ در اتوکد”;

Share Button

تسلط بر پالت ابزار در اتوکد

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/24/%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%b7-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/”;var hupso_title_t=”تسلط بر پالت ابزار در اتوکد”;

Share Button

مدیریت خط و Linetype در اتوکد

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/24/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b7-%d9%88-linetype-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/”;var hupso_title_t=”مدیریت خط و Linetype در اتوکد”;

Share Button

مقدمه کار با اتوکد 2D و 3D

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/24/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-2d-%d9%88-3d/”;var hupso_title_t=”مقدمه کار با اتوکد 2D و 3D”;

Share Button

آغاز به کار در اتوکد , Digital-Tutors – Getting Started in AutoCAD

var hupso_services_t=new Array(“Twitter”,”Facebook”,”Google Plus”,”Linkedin”,”Print”);var hupso_background_t=”#EAF4FF”;var hupso_border_t=”#66CCFF”;var hupso_toolbar_size_t=”medium”;var hupso_image_folder_url = “http://3d-shop.ir/wp-content/plugins/hupso-share-buttons-for-twitter-facebook-google/img/services/”;var hupso_url_t=”http://3d-shop.ir/2015/07/24/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-digital-tutors-getting-started-in-autocad/”;var hupso_title_t=”آغاز به کار در اتوکد , Digital-Tutors – Getting Started in AutoCAD”;

Share Button
1 2 3